Verslag BOB zondag 24 November 2019 Verslag BOB zondag 24 November 2019
Zondag 24 November hadden we de laatste BOB van 2019. Tijdens het welkom van de gasten heten we ook een nieuwe pianiste, Leonie Dulfer, welkom. Leonie is afgelopen zomer met haar man Jaap in Bergambacht komen wonen. Mooi dat je ons wil begeleiden Leonie! Ook delen we met de gasten het verheugende nieuws van de komst van ds. Wijnberger in wijk 2. Het is Eeuwigheidszondag, een soort oudjaarsdag in de Kerk…. de Kerk loopt dus voor op de wereld..! In de Kerk gedenken we de mensen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Ook in de kring van de BOB zijn er die in het afgelopen kerkelijk jaar een geliefde moesten missen… Het programma bestaat zoals gebruikelijk uit met elkaar zingen, meditatie, gebed, een maaltijd en natuurlijk met elkaar napraten over het thema en andere zaken die mensen bezig houden. Ds. Van der Meijden houdt een meditatie n.a.v. Romeinen 8:18-27 met als thema: “ Zucht.. Zucht” Eeuwigheidszondag…., verdriet, gezucht. Romeinen 8 kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit. De Toekomst die wacht, Jezus komt terug. De wereld zucht, maar Kerk zucht ook om de terugkomst van Christus. Vers 26: De Heilige Geest bidt voor ons beter dan een mens zou kunnen. Paulus keek om zich heen en zag het. Ook nu zie je het om je heen. Mensen lijden, zuchten, er is oorlog, onderdrukking, dood, psychishe nood, verdriet, gemis, teleurstelling, honger…Meer dan 800 miljoen mensen wereldwijd die honger lijden…. Een drama! Vervolging om geloof. Alles in de schepping kreunt en kraakt. We moeten eerlijk zijn naar God en mensen. Niemand is volmaakt en heeft schuld tegenover God. Zuchten is een gevolg van de zonde tegen God. Om ons heen praten de mensen elkaar in de put, we gaan naar het einde. Als christenen weten we dat we niet naar de fatale klap gaan, maar dat Christus werkt aan een nieuwe toekomst! Anders wordt je moedeloos. Romeinen 8 leert ons dat dit gepaard gaat met zuchten en lijden. We gaan naar de voleinding, waarop God alles is in allen. Onvoorstelbaar! God is Liefde, dus zullen wij ook vol liefde zijn. Geen zucht meer van pijn en haat. Hier wil Hij ons mee bemoedigen. We lezen in de Bijbel al op bladzijde 1 van de Heilige Geest. Soms vraag je je af “waar is God?, Waarom?” Is dit wel eerlijk?, God de schuld geven van je lijden? Vergeet niet naar jezelf te kijken! God wil er juist bij zijn. Midden in de moeite van het leven, daar is ook de Heilige Geest, die met zucht en lijdt met de schepping mee. Zuchten en zuchten is twee. Paulus gebruikt het beeld van een vrouw die een kind baart. Tegenwoordig puft de man met de vrouw mee tijdens de bevalling.. De Heilige Geest zucht ook mee. De Heilige Geest zucht mee naar nieuw leven, bestemming van God. Hij steunt ons als we het moeilijk hebben, bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij smeekt God om ons te helpen als wij het niet meer weten qua geloof. Als ik val is daar de Heilige Geest, zucht met je mee. We kunnen aan Jezus zien dat er een nieuwe toekomst is. Jezus wist dat als Hij Zijn leven opofferde, er een nieuw begin is. We mogen elkaar bemoedigen. Het komt goed, er wordt geregeerd! We maken God blij als we uitzien naar Zijn wederkomst. Solidair met elkaar zuchten van verlangen naar Gods nieuwe wereld! We mogen weer terugkijken op een goede BOB en ook een jaar waar meerdere mensen Gods Woord mochten horen en waarbij we ook zagen dat mensen van hieruit verder gaan naar de Emmauskring of belijdeniscatechesatie. Het blijft bijzonder om te zien hoe God werkt in mensen en het evangelie hen raakt. We hebben een nieuwe flyer gemaakt! Gebruik deze om vrienden, kennissen of buren uit te nodigen om samen naar de BOB te gaan! Bidt u mee om de voortgang van het werk van de Heilige Geest in ons en de bezoekers van de BOB?! De evangelisatie commissie
terug