Begroting 2024 diaconie
03 nov 2023 Begroting 2024 diaconie
Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2024 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 25 oktober 2023 voorlopig vastgesteld. De begroting sluit met een klein negatief resultaat van € 820 (2023: € 480 negatief).

De totale geraamde baten bedragen € 122.310. Dit bedrag is hoger dan het bedrag dat we in 2023 raamden, maar in lijn met de daadwerkelijke ontvangsten van 2021 en 2022. Wij zijn dankbaar dat u onze gemeente zo duidelijk financieel blijft steunen, zodat we uw diaconale gaven kunnen blijven doorgeven.

Op grond van Ordinantie 11 lid 6 van de PKN alsmede artikel 6.3.1 van de Plaatselijke regeling Hervormde gemeente te Bergambacht wordt een samenvatting van de begroting door de kerkenraad in de gemeente gepubliceerd en wordt de begroting in haar geheel gedurende een week voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De volledige stukken kunnen gedurende tenminste een week worden ingezien. De samenvatting treft u bijgaand aan.

Kerkbode en website toelichting begroting 2024 diaconie tbv gemeente.pdf

De begroting ligt van 13 t/m 20 november 2023 ter inzage bij de penningmeester (Wilbert Hoogendijk). Wilt u deze begroting inzien of heeft u vragen, dan graag telefonisch (06-22480356) een afspraak maken. Een kopie van de begroting is per e-mail op te vragen: W.Hoogendijk@hervormdbergambacht.nl.

Reacties kunnen tot 1 dag na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad, de heer Chris Vonk, Kerksingel 41, 2861 AG Bergambacht.
 
terug