Gemeentewerk vanaf 11 oktober Gemeentewerk vanaf 11 oktober
Met het oog op de huidige Corona situatie zijn er afgelopen week besluiten (PDF, opent in nieuw venster) genomen over al het werk van de gemeente. Wij zien dat er ontmoeting in de gemeente nodig is, maar willen dat beperken tot de activiteiten die het onderwijs van de kerk betreffen. Hiermee volgt de kerkenraad voor de leerlijn de richtlijnen van het RIVM aangaande het onderwijs. Voor het club en verenigingswerk volgt de kerkenraad het advies van de PKN om waar mogelijk niet bijeen te komen en andere vormen te zoeken. 
 
Kerkenraadsverkiezing Kerkenraadsverkiezing
We mogen de Heere onze God bijzonder dankbaar zijn voor het feit dat René den Breejen, zijn verkiezing tot diaken mocht aanvaarden. We bidden om rust en vrede over de genomen beslissing en bidden hem de kracht en de genade van God toe in zijn ambtelijke dienst. Hiermee zijn alle vacatures in de kerkenraad vervuld. Zo kan het werk in de ambtelijke bediening ook in onze gemeente weer doorgang vinden.
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Indien u aanwezig wilt zijn bij (één van) de kerkdiensten kunt u zich op geven via het mailadres
kerkdiensten@hervormdbergambacht.nl
U dient naam, adres, e-mailadres en aantal personen op
te geven. Aanmelden is een eenmalige handeling en afmelden kan continu.
 
Hartelijk welkom Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Bergambacht. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (PKN)
Actuele zaken  vindt U in het submenu 'Laatste nieuws
 
 
Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte? Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte?
Vanwege het feit dat de komende weken geen kerkdiensten worden gehouden, zal er in kerk ook niet gecollecteerd worden. Het werk van de diaconie en de kosten die het college van kerkrentmeesters maken, lopen in de komende weken gewoon door. Wij hopen daarom op uw medewerking om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven.

Er zijn daarvoor drie opties:
lees meer »
 
Kerk voor het dorp Kerk voor het dorp
Ons gemeentezijn houdt niet op. Samen leven we van Gods genade, in vóór- en tegenspoed. Kent u ouderen of alleenstaanden die in deze crisistijd eenzaam zijn? Neem contact met hen op. En als er praktische vragen zijn weet dat u een beroep kunt doen op Omzien Naar Elkaar. We zijn er voor elkaar!
Een aantal organisaties bieden materiaal aan om met de kinderen of persoonlijk aan bijbelstudie te doen. ABC van het Geloof en de HGJB bieden daarvoor mogelijkheden die de komende tijd aangevuld zullen worden.