Gemeentezang Gemeentezang
Op 2 juli j.l. werd bekend dat zingen tijdens erediensten weer tot de mogelijkheden behoort. Zingen is een essentieel en waardevol onderdeel van de liturgie. We hebben als gemeente de opdracht om de lofzang gaande te houden. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de ruimte die nu wordt geboden. Omdat het onduidelijk was of ons kerkgebouw aan de gestelde voorwaarden voldoet hebben wij eerst op de risico inventarisatie gewacht die online beschikbaar is gekomen. Om te bepalen of een kerkgebouw geschikt is voor samenzang is vanaf 8 juli de website eerstehulpbijventilatie.nl beschikbaar. Beheerders van kerkgebouwen kunnen daarop de omvang van het kerkgebouw en de toegepaste ventilatietechniek invoeren. Dan wordt berekend of er sprake is van een laag, middelgroot of hoog risico op de verspreiding van een eventueel virus in de ruimte. Ons kerkgebouw heeft vanwege het volume van het gebouw een laag risico. Op basis van de uitkomst van deze inventarisatie hebben wij besloten om met ingang van zondag 12 juli weer te gaan zingen in de kerk. Wel zullen we net als afgelopen tijd, nog steeds het aantal zangmomenten beperkt houden. Uiteraard is al het bovenstaande onder voorbehoud van de richtlijnen van de overheid en het advies vanuit de PKN.
We hopen van harte dat we binnen afzienbare tijd weer met de hele gemeente ”met vreugd’ in ’t huis des Heeren” kunnen gaan om daar ook ”met lof Zijn grote naam” te mogen zingen.
 
Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de maand.  
 
 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Dag iedereen, 

Omdat we elkaar als gemeenteleden momenteel niet zo vaak tegenkomen, ontstaat het risico dat sommige noden onzichtbaar blijven. Terwijl er veel mensen zijn die van alles meemaken, ook op het gebied van rouw. Als dit jezelf betreft, of je weet iemand anders die wel wat bemoediging zou kunnen gebruiken, neem dan contact met mij op. De mensen van het Rouwpastoraat m/v staan klaar om te helpen. Samen antwoorden zoeken in de Bijbel geeft troost. Dank jullie wel. 

Hartelijke groet, 
Christel van Herk, coördinator 

Tel. 06-10877374
 
Corona artikelen Waarheidsvriend Juni 2020 Corona artikelen Waarheidsvriend Juni 2020
In de afgelopen periode zijn er in de Waarheidsvriend een aantal ‘corona-gerelateerde’ artikelen gepubliceerd en deze zijn gebundeld en mogen wij als download aanbieden.
Bekijk het document: Waarheidsvriend corona-artikelen juni 2020.pdf (opent in nieuw venster).

We hopen dat u met genoegen de artikelen leest én deze als bezinning en toerusting ervaart.
 
Kerkdiensten vanaf 1 juli Kerkdiensten vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli is het toegestaan dat maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens een kerkdienst, mits we voldoen aan het voorschrift van anderhalve meter afstand.
Voor het weer openen van de kerkdeuren voor de eredienst is er een (verplicht) gebruiksplan opgesteld die voor onze gemeente leidend is en u kunt die raadplegen door het volgende document te openen/downloaden: Gebruiksplan Kerkgebouw versie 2.1 (Update 11 juli). Het plan beschrijft de specifieke voorwaarden gedurende deze periode waarin de beperkingen van toepassing zijn. Wij vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft en u daar aan zult houden. Soms zullen maatregelen afwijken van de wijze hoe en waarop het in andere gemeenten is geregeld. De oorzaken hiervoor zijn verschillend, maar zijn vooral het gevolg van de grootte van de gemeente en de inrichting en mogelijkheden van het kerkgebouw. Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden aangepast zodra hier aanleiding voor is. Hou daarom de website in de gaten. Wat geldt nu voor onze gemeente:
lees meer »
 
Kringwerk Kringwerk
Het kringwerk is in de afgelopen periode abrupt tot een einde gekomen. Normaal gesproken zou dit rond deze tijd richting de zomer langzaam wat gaan stoppen. Alleen de uitzendingen voor de kerktelefoon gaan nog wel door. Gezien de situatie dat we allemaal toch meer aan huis zijn gebonden en de digitale mogelijkheden die ons kerkgebouw heeft, zou het kringwerk toch nog wel wat voortgezet kunnen worden, mits hier voldoende belangstelling voor is. Als er gemeenteleden zijn die het fijn vinden om (bijv. op woensdagavond) een online moment voor bezinning te hebben kunnen zij dit per email melden bij de scriba. Als hiervoor voldoende animo is, kijken we wat de mogelijkheden zijn.
 
Hulpvragen delen Hulpvragen delen

Om te zorgen voor mensen binnen onze gemeente wordt op dit moment ook de vrijwilligerapp ingezet. Via deze app kunnen we gemakkelijk een grote groep mensen bereiken als er een hulpvraag binnen de gemeente is. Wilt u deze app op uw computer of telefoon installeren zodat we op een effectieve manier mensen kunnen helpen? http://www.hervormdbergambacht.nl/vrijwilligerapp

 
Shoppen in advent Shoppen in advent

Hoe diep zit de secularisatie in onszelf als westerse christenen?

Inleiding

Shoppen in advent is de titel van een boek dat dr. Herman Paul laatst heeft geschreven. Herman was bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de universiteit van Groningen, mogelijk gemaakt door de IZB en de GZB en dus door ons als Hervormde gemeenten.
Hij heeft een studie gemaakt wat secularisatie in onze tijd inhoudt en wat dit van de kerk vraagt. Hieronder staat een korte weergave van wat hij aanreikt. Tussen aanhalingstekens staan letterlijke citaten.

lees meer »
 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
In verband met de Corona epidemie is besloten tot nader order de verkoop van collectebonnen in de consistorie te annuleren. Wij zullen u nader informeren als er weer collectebonnen aangeschaft kunnen worden. Tot dit moment kunt u gebruik maken van de verschillende opties om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven. 
 
Collectebonnen Collectebonnen
In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs..