Jeugdwerk - Een kostbare gave Jeugdwerk - Een kostbare gave

We kunnen aan onze jongeren een mooie overtuiging meegeven. Namelijk dat God de lokale gemeente - met overigens al zijn gebrek - heeft gegeven als een plek waarin we ontdekken wie Hij is en hoe Hij wil dat we leven.

De eredienst heeft daarin een centrale plaats en daarom vinden we het als kerkenraad prachtig en van wezenlijk belang dat kinderen, zo jong als mogelijk, in de dienst aanwezig zijn. Uit onderzoek blijkt dat trouwe kerkgang als gezin een van de meest belangrijke factoren is om betrokken te blijven bij kerk en geloof.
Naast de eredienst willen we er alles aan doen om de gemeente de plek te laten zijn waarin kinderen en jongeren groeien in geloof en verantwoordelijkheid. Daarom bieden we voor hen twee activiteitenstromen: de leerlijn en de oefenlijn. Met alle enthousiaste vrijwilligers wordt een compleet programma neergezet waarin kinderen en jongeren worden gevormd en kunnen groeien in de relatie met God en elkaar. De leerlijn, die toewerkt naar het belijden van het geloof, start met de zondagsschool; al vanaf 4 jaar dus. Daar wordt de basis gelegd. Vervolgens is er de basiscatechese vanaf 10 jaar, de 12plus (mentor)catechese, de 18plus catechese en de belijdeniscatechese.

De oefenlijn van de gemeente, waar kinderen in een veilige en ontspannen setting geholpen worden om als christen te leven is het clubwerk: Mosterdzaadje I en II, tienerclub Shalom en de JV. Daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten waar de jongeren met hun talenten ingezet kunnen worden of gewoon mogen zijn wie ze zijn.

We merken hoe belangrijk het is voor kinderen om de zondagsschool en catechese niet als vrijblijvend te zien maar als een investering in het leren wie God is en een investering in de groep van leeftijdgenoten.

Uiteraard begrijpen we dat het van ouders en kinderen een investering vraagt en het is soms puzzelen in een volle agenda. Je moet bijvoorbeeld zondagmiddag of op de maandagavond ruim een uur reserveren voor de zondagsschool of catechese. Tegelijk levert het voor kinderen en jongeren daadwerkelijk op dat ze een basis van geloof meekrijgen. De gemeente, met meer dan 100 vrijwilligers in het jeugdwerk, investeert graag in hen door met ze op te trekken. Ze geven niet alleen mee wat geloof in God inhoudt maar werken ook aan een relatie. Het is prachtig om te zien als kinderen elkaar leren waarderen en een groep vormen die elkaar door de jaren heen vasthoudt en erbij trekt. Graag nodigen we alle kinderen vanaf 4 jaar uit om te komen naar de zondagsschool of de catechese en om mee te doen met het club/verenigingswerk.

Wees als ouders bij de beide activiteitenstromen betrokken. Dat stimuleert ook anderen en schept verbondenheid. Het is namelijk een gegeven dat vrijblijvendheid in de ene generatie in de volgende generatie versterkt doorwerkt. Als kinderen en jongeren bij de oudere generatie geen betrokkenheid ervaren dan ‘zal de kerk wel niet veel inhouden’. Uw/jouw enthousiasme echter voor de dienst aan God en liefde voor de gemeente is een kostbare gave om door te geven.

Kees en Bastiaan

terug