zondag 26 september 2021  om 18:30 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug