zondag 4 juni 2023 om 18:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. T.W. van Bennekom, Goes

Liturgie
Wk. 194: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 119: 9 en 47
Geloofsbelijdenis
Ps. 135: 3
Gebed
Lz. Ezechiel 36: 22 – 32
Lz. Lukas 11: 1 – 13
Tekst Lukas 11:5-11
Ps. 51: 5 en 6
Preek Gebed om de Heilige geest
Wk. 200: 1, 4, 5 en 6
Dankgebed en voorbede
Ps. 75: 1 en 6
Zegen

terug