zondag 20 november 2022 om 10:30 uur

Morgendienst Op weg met de ander
Voorganger(s): ds. P. Wijnberger

Liturgie
Ps. 108: 1
Stil gebed
Votum en groet
Wk. 223: 1, 2, 5 en 6
Wet
Ps. 25: 2
Gebed
Lz. Lukas 12: 35 - 40
Ps. 96: 5 en 6
Preek Klaar voor de komst
Ps. 130:3
Dankgebed en voorbede
Wk. 212: 1, 4 en 6
Zegen

Collectedoelen
1e collecte: Op weg met de ander
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug