zondag 16 juni 2024 om 08:45 uur en 10:30 uur

Morgendiensten
Voorganger(s): ds. J. Hogenhout, Langerak

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Jeugdwerk
4e collecte: Onderhoud kerk

terug