zondag 21 juli 2024 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. H.G. de Graaff, Nieuwer ter Aa

Collectedoelen
1e collecte: Project 10 27: Diac & Evang migranten
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug