zondag 23 juni 2024 om 19:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. W. van Vreeswijk, Rouveen

Collectedoelen
1e collecte: IZB
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug