zondag 14 juli 2024 om 19:30 uur

Avonddienst
Voorganger(s): ds. G. van Zanden, Katwijk aan Zee

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Zendingsbusjes
4e collecte: Onderhoud kerk

terug