Predikant wijk A

ds. J. van der Meijden 
Predikant wijk A
De gegevens van ds.J, van der Meijden
j.vandermeijden@hervormdbergambacht.nl
tel, 06 5333 7728
 
Predikant wijk B

Ds. P. Wijnberger
Predikant wijk B
De gegevens van ds. P. Wijnberger
tel, 06 2758 5547
 
Twee wijken, twee predikanten Twee wijken, twee predikanten
De Hervormde gemeente van Bergambacht is ingedeeld in twee wijken.Hoewel er twee predikantsplaatsen binnen de Hervormde Gemeente zijn, streeft de kerkenraad niet naar twee gescheiden wijkgemeenten. Pastoraal is de gemeente wel in tweeën gedeeld.