Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Rouwpastoraat in onze gemeente
In juni 2019 heeft de kerkenraad besloten dat het goed is om een nieuwe vorm van rouwpastoraat te beginnen in onze gemeente. Dit om het rouwpastoraat door de ouderlingen te optimaliseren. Daarnaast zal een team van pastorale vrijwilligers toegerust worden tot het verlenen van rouwpastoraat.
Uitgangspunt is dat de rouwenden worden bijgestaan in hun proces, waarbij het geloof in God concreet gestalte krijgt in de gesprekken. Dit is tenslotte de kern van pastoraat. Hierbij wordt uitgegaan van de leer die we in onze Hervormde Gemeente belijden.
Het is van belang dat een brede groep mensen in rouw  bereikt kan worden door middel van de inzet van vrijwilligers. Dat houdt in dat in de werkgroep rouwpastoraat ook vrouwen meedoen. Omdat mannen en vrouwen een verschillende beleving hebben van rouw, zullen mannelijke bezoekers naar mannen gaan en vrouwelijke vrijwilligers naar vrouwen.
De structuur ziet er als volgt uit: Hans Pronk is ouderling rouwpastoraat  en Christel van Herk is coördinator rouwpastoraat. De rouwcoördinator maakt de matches tussen vrijwilligers en rouwenden en is ook het eerste aanspreekpunt.
De vrijwilligers tekenen voor geheimhouding.

De pastorale vrijwilligers begeleiden de rouwenden 1 op 1. Zij maken contact met de personen die zij krijgen toegewezen en leggen in het eerste gesprek de bedoeling van het contact uit. Het gaat hier om het samen troost en leiding zoeken en vinden in het Woord van God.
De kerkenraad / het moderamen blijft via de ouderling rouwpastoraat op de hoogte van hoe een en ander verloopt.
Indien nodig kan een vrijwilliger rouwpastoraat met de predikant of ouderling van een rouwende, overleggen wat gewenst is in diens specifieke situatie. Daarbij neemt de vrijwilliger eerst contact op met de coördinator rouwpastoraat.
Na een jaar zal er een algehele evaluatie gehouden worden.
In de meeste gevallen zullen de predikanten de coördinator benaderen met een hulpvraag van een gemeentelid. Maar het is ook mogelijk dat u zelf contact opneemt met de coördinator, in geval de predikanten niet van uw situatie op de hoogte zijn. Haar contactgegevens zullen achterin de kerkbode vermeld worden.
Bij rouw kun je denken aan verschillende verlieservaringen. Je hebt iemand verloren door de dood, door scheiding of op een andere manier. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, ook voor kinderen zijn wij beschikbaar.

Met hartelijke groet,
Hans Pronk en Christel van Herk
 
terug