Solidariteitskas 2023
29 jun 2023 Solidariteitskas 2023
We zijn er voor elkaar! Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de bijbelse boodschap, een plek waar we voor elkaar zorgen en een plek waar we van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving. Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in een gemeente aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen dan een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse kerk.

Kerken uit het hele land dragen bij aan de solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid en per dooplid vanaf 18 jaar ondersteunen gemeenten elkaar jaarlijks om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan de helft wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Brief Solidariteitskas 2023 - Website.pdf
terug