Beleidsplan 2022-2026 Beleidsplan 2022-2026
De kerkenraad maakt in de komende maanden een nieuw beleidsplan. Dit conform de
richtlijnen van de PKN, die aangeeft om iedere 4 jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen.
Goed beleid is een cyclus, dus zonder begin en einde, een doorlopend proces:
Binnen de kerkenraad is er een werkgroep samengesteld die als opdracht heeft tot een beleidsplan te komen voor de periode 2022 tot 2026.

Gemeenteavond 8 september
Het nieuwe beleidsplan is af en vastgesteld door de kerkenraad. We nodigen daarom iedereen, jong en oud uit om op donderdagavond 8 september vanaf 19.30 uur in de kerk te zijn. We hebben dan een programma waarbij we met elkaar door de inhoud van het beleidsplan heen gaan en er door jullie op het beleidsplan gereageerd kan worden. Een interactieve avond dus.

Het beleidsplan zelf zal in de week van 28 augustus op de website en in de app ‘Hervormd Bergambacht’ verschijnen. Er liggen zondag 4 september ook geprinte exemplaren in de kerk voor wie liever niet digitaal leest of niet digitaal kan ontvangen.
terug