Beleidsplan 2022-2026 Beleidsplan 2022-2026
De kerkenraad maakt in de komende maanden een nieuw beleidsplan. Dit conform de
richtlijnen van de PKN, die aangeeft om iedere 4 jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen.
Goed beleid is een cyclus, dus zonder begin en einde, een doorlopend proces:
Binnen de kerkenraad is er een werkgroep samengesteld die als opdracht heeft tot een beleidsplan te komen voor de periode 2022 tot 2026.
We houden de gemeente zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang.
We zitten nu in de fase “Kijken en analysen”.
Het beleidsplan wordt samengesteld in de fase “Plannen maken”. Het is de bedoeling D.V. september 2022 naar de fase “Uitvoeren” gaan.
terug