Product van de maand Product van de maand
Augustus was de eerste maand waarin we voor de voedselbank het product van de maand hebben ingezameld. Ondanks de vakantieperiode en het feit dat niet iedereen die dag een dienst in de kerk kon bezoeken was er een mooie opbrengst.
De ingezamelde pakken koffie zijn dankbaar in ontvangst genomen door de medewerkers van Voedselbank IJssel en Lek. Deze dank geven we als diaconie graag door aan de gevers.

Het nieuwe product van de maand september is pindakaas.

De eerste zondag van de maand september kunt u een pot pindakaas in het daarvoor bestemde krat bij de ingang onder de toren plaatsen. Op zaterdag 5 september zal de kerk tussen 14.00 uur en 15.00 uur ook open zijn. U kunt ook dan de pot pindakaas in het krat plaatsen.
We hopen dat het krat goed gevuld mag worden zodat de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die afhankelijk zijn van de Voedselbank weer een gevarieerd pakket levensmiddelen in ontvangst kunnen nemen.
 
Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit
Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te
zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de
maand.
 
lees meer »
 
Project werelddiaconaat 2019 – 2020.

Project werelddiaconaat 2019 – 2020.
Project 10  27, Nepal
Zoals u weet ondersteunen we al jaren twee diaconale projecten met meerdere collecten per jaar. Dit betreft één binnenlands diaconaal project en één wereld diaconaal project.
In 2018 en 2018 hebben we voor project 10:27 voor de kerk in Egypte geld ingezameld.
Voor 2019 en 2020 hebben we een nieuw project uitgekozen.
 
lees meer »
 
Project Binnenlands Diaconaat 2020 Project Binnenlands Diaconaat 2020
Als gemeente zamelen we iedere zondag middels een collecte geld in voor een diaconaal doel.
lees meer »