Project werelddiaconaat 2020 - 2021

Project werelddiaconaat 2020 - 2021

Project 10 27, Rwanda

Zoals u weet ondersteunen we al jaren twee diaconale projecten met meerdere collecten per jaar. Dit betreft één binnenlands diaconaal project en één wereld diaconaal project. In 2019 en 2020 hebben we voor project 10:27 voor ondersteuning aan de allerarmste in Nepal

lees meer »
 
Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit
Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te
zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de
maand.
 
lees meer »
 
Project Binnenlands Diaconaat 2020-2021 Project Binnenlands Diaconaat 2020-2021
Als gemeente zamelen we iedere zondag middels een collecte geld in voor een diaconaal doel.
lees meer »