Solidariteitskas 2023
29 jun 2023 Solidariteitskas 2023
We zijn er voor elkaar! Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de bijbelse boodschap, een plek waar we voor elkaar zorgen en een plek waar we van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving. Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in een gemeente aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen dan een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse kerk.

Kerken uit het hele land dragen bij aan de solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid en per dooplid vanaf 18 jaar ondersteunen gemeenten elkaar jaarlijks om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan de helft wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Brief Solidariteitskas 2023 - Website.pdf
 
Ontmoetingsmomenten
13 sep 2022 Ontmoetingsmomenten

Sinds maart van dit jaar organiseren we 'Bij elkaar op de koffie' en 'Bij elkaar aan tafel'. Dit is zo positief ontvangen dat we hier D.V. het komende jaar mee doorgaan.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze ontmoetingsmomenten! Hieronder een korte uitleg wat het inhoudt:

lees meer ┬╗
 
Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid
24 feb 2021 Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid
In februari 2017 is afgesproken dat na het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid psalm 103 vers 8 en 9 wordt gezongen. Op basis van vragen van gemeenteleden hebben we opnieuw over dit onderwerp nagedacht. Een steeds terugkerende vraag in de afgelopen periode was of er ook een andere psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, gezongen kan worden na het afkondigen van een overlijden. We hebben daarom afgesproken nabestaanden de keuze te geven om zelf een psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, te kiezen na het afkondigen van het overlijden van een naaste. Nabestaanden zullen dit na een overlijden zelf kenbaar moeten maken aan de wijkpredikant of de scriba. Zonder persoonlijk verzoek blijft psalm 103 vers 8 en 9 de basis.
 
Gebruiksplan kerkgebouw
12 dec 2020 Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de PKN (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-
kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is tot stand gekomen met in achtneming van deze
richtlijnen en betreft een praktische uitwerking voor onze gemeente.
Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de
ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden
aangepast zodra hier aanleiding voor is.

Het gebruiksplan is in te zien via de volgende link: Gebruiksplan versie 3-0 (PDF) 
 
Volmacht ambtsdragersverkiezing
30 sep 2020 Volmacht ambtsdragersverkiezing
Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.