Vrijheid Vrijheid

We vroegen jongeren om iets creatief te doen met het thema 'vrijheid' voor de dienst van zondag 3 mei. Verschillende jongeren gaven gehoor. Zo ook Sybren van Beest. Hij componeerde, schreef en zong een lied over vrijheid in deze tijd van Corona. Mooi om te luisteren. Sybren van Beest - Vrijheid (mp3 bestand)

 
Kringwerk Kringwerk
Het kringwerk is in de afgelopen periode abrupt tot een einde gekomen. Normaal gesproken zou dit rond deze tijd richting de zomer langzaam wat gaan stoppen. Alleen de uitzendingen voor de kerktelefoon gaan nog wel door. Gezien de situatie dat we allemaal toch meer aan huis zijn gebonden en de digitale mogelijkheden die ons kerkgebouw heeft, zou het kringwerk toch nog wel wat voortgezet kunnen worden, mits hier voldoende belangstelling voor is. Als er gemeenteleden zijn die het fijn vinden om (bijv. op woensdagavond) een online moment voor bezinning te hebben kunnen zij dit per email melden bij de scriba. Als hiervoor voldoende animo is, kijken we wat de mogelijkheden zijn.
 
Gemeentezang Gemeentezang
Een van de kerntaken van de christelijke gemeente is ‘de lofzang gaande houden’. Alleen het thuis mee zingen tijdens de diensten valt - zonder de aanwezigheid van een fysiek gevulde kerk - niet mee. Op 2e Paasdag is er tijdens de dienst door een gezin met gebruik van een microfoon in de kerk gezongen. Hierdoor konden we als gemeente thuis ook goed meezingen. We kijken naar de mogelijkheid om per dienst een (= 1) gezin uit te nodigen om zo de gemeentezang te ondersteunen. Als voor een lied of psalm beter de piano gebruikt kan worden om zo de lofzang gaande te houden zullen wij hier gebruik van maken.
 
Hulpvragen delen Hulpvragen delen

Om te zorgen voor mensen binnen onze gemeente wordt op dit moment ook de vrijwilligerapp ingezet. Via deze app kunnen we gemakkelijk een grote groep mensen bereiken als er een hulpvraag binnen de gemeente is. Wilt u deze app op uw computer of telefoon installeren zodat we op een effectieve manier mensen kunnen helpen? http://www.hervormdbergambacht.nl/vrijwilligerapp

 
Shoppen in advent Shoppen in advent

Hoe diep zit de secularisatie in onszelf als westerse christenen?

Inleiding

Shoppen in advent is de titel van een boek dat dr. Herman Paul laatst heeft geschreven. Herman was bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de universiteit van Groningen, mogelijk gemaakt door de IZB en de GZB en dus door ons als Hervormde gemeenten.
Hij heeft een studie gemaakt wat secularisatie in onze tijd inhoudt en wat dit van de kerk vraagt. Hieronder staat een korte weergave van wat hij aanreikt. Tussen aanhalingstekens staan letterlijke citaten.

lees meer »
 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
In verband met de Corona epidemie is besloten tot nader order de verkoop van collectebonnen in de consistorie te annuleren. Wij zullen u nader informeren als er weer collectebonnen aangeschaft kunnen worden. Tot dit moment kunt u gebruik maken van de verschillende opties om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven. 
 
Collectebonnen Collectebonnen
In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs..